Doprovodné akce – Vybírám práci

talenty_pro_firmy

,,t-profi'' - soutěž TALENTY PRO FIRMY

Soutěž „T-PROFI“ – Talenty pro firmy pořádá Hospodářská komora ČR ve spolupráci s krajskými hospodářskými komorami s cílem podpořit polytechnickou výuku, zdůraznit výuku, zdůraznit význam kvality odborné přípravy a zejména propagovat příklady dobré praxe ze spolupráce zaměstnavatelů se středními i základními školami.

 

Co akce nabízí a proč se zapojit?

Zaměstnavatelé Základní a střední školy
 • postupy a dovednosti ověřované v rámci soutěže vycházejí z aktuální praxe v konkrétních technických profesích
 • zaměstnavatel má možnost prezentovat společnost a zejména konkrétní profese
 • zástupce zaměstnavatele se přímo zapojuje do akce
 • rozvoj jemné motoriky
 • podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání
 • propojení odborné přípravy žáků s praktickým využitím v oblasti výroby
Proč všichni společně?

 • ukázka mezigenerační spolupráce nad společným zadáním v rovině žák ZŠ – SŠ zaměstnavatel
 • posilování kreativity, podnikavosti všech zapojených účastníků
 • prohlubování spolupráce mezi školami a zaměstnavateli
 • podpora zájmu o technické obory

 

Princip soutěže

 • Soutěží smíšené 8-i členné týmy: 3 žáci ZŠ + 3 studenti SŠ + 1 zástupce firmy + 1 pedagogický pracovník
 • V daném časovém limitu týmy postaví a zprovozní dle zadání nové funkční zařízení na bázi polytechnické stavebnice. Součástí soutěže jsou doprovodné disciplíny zaměřené na rozvoj jemné motoriky a bezpečnosti práce.
 • Vybrané disciplíny si vyzkouší i nesoutěžní veřejnost, členové poroty, pracovníci úřadů práce, kariéroví poradci a ostatní.
 • Všechny absolvované disciplíny jsou vyhodnocovány porotou hodnotitelů na základě předem přesně popsaných hodnotících kritérií.

 

Tematické oblasti:

 1. polytechnická výuka – manuální zručnost – podnikavost a kreativita
 2. uplatnění výsledků odborné přípravy v praxi
 3. propagace a osvěta techniky a technických oborů generace 4.0

 

Průběh soutěže:

2016

11.11.2016 – 1. krajské kolo
– zúčastní se 5 osmičlenných týmů, každý tým reprezentuje jeden okres
– vítěz krajského kola postupuje do celostátního kola 2017

jaro 2017

1. celorepublikové kolo

 

Účast na akci

Participace zaměstnavatelů
Celý koncept metodického setkání je založen na přímé participaci zaměstnavatelů, kterým nabízíme následující formu zapojení:

 1. Prezentaci společnosti se zaměřením na uplatnitelnost v technických oborech např. formou prezentace či videa (v rozsahu max. 15 min),
 2. Zaměstnavatel určuje spolupracující SŠ a ZŠ – tj. složení 8-členného soutěžního týmu dle volby zaměstnavatele ve složení: 1 zástupce odborného výcviku firmy + spolupracující střední odb. škola, 2. ročník (3 soutěžíc)í + 1 ped. dozor, spolupracující ZŠ 5. třída (3 soutěžící)
 3. HKČR zajišťuje medializaci akce

 

Cílové skupiny akce

Povinní soutěžní účastníci (8-členné týmy) = zaměstnavatel / SŠ /ZŠ:

 • Hlavní účastníci – žáci 2. stupně 5. třídy ZŠ a studenti 2. ročníků SOŠ v podobě smíšených týmů (3 ZŠ+3SPŠ)
 • Vedoucí soutěžních týmů – zástupce zaměstnavatele – mistři odb. výcviku (1os/1 sout. tým)
 • Koordinátoři soutěžních týmů – pedagogičtí pracovníci zúčastněných škol s profilací odborného zaměření (1 os/1 sout. tým)

Nesoutěžní účastníci soutěže:

Porota hodnotitelů – zástupci resortních partnerů (MŠMT, MPO, GŘUP, MPSV), kariéroví poradci, pracovníci úřadů práce, zástupci firem

Další nesoutěžní účastníci soutěže:

Laická i odborná veřejnost –zástupci kraje, média, zapojené školy, zástupci cechů atp….

NAHORU