Firma škole – Vybírám práci

FIRMA ŠKOLE

logo_ruce_obrázekOcenění Firma škole je poděkováním Královéhradeckého kraje zaměstnavatelům za jejich aktivní spolupráci se středními školami v kraji.

Myšlenka na oceňování firem vznikla ve spolupráci Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. V roce 2014 se uskutečnil nultý ročník této akce.

Hodnocení spolupráce škol a firem úzce souvisí s aktivitami sektorových dohod a podpory technických oborů v Královéhradeckém kraji. Společné aktivity mohou mít charakter umožnění praxe žáků, stáží učitelů, poskytnutí materiálního a strojního vybavení, finanční podpory, realizace společných projektů apod.

Základní pravidla:

 1. Návrh na nominaci může podat každá střední škola v Královéhradeckém kraji bez rozdílu zřizovatele, která do termínu stanoveného pro podávání návrhů na nominaci zašle kompletně vyplněný nominační list a případné přílohy (fotografie z akcí, zprávy z tisku apod.)
 2. Návrh na nominaci firmy podává střední škola na základě výzvy. Výzva obsahuje termín pro zaslání nominačního listu a způsob zaslání.
 3. Každá střední škola může nominovat pouze jednu firmu za kalendářní rok
 4. Návrhy se podávají na předem připraveném formuláři nominačního listu.
 5. Vyhodnocení podaných návrhů a výběr oceněných firem provede pěti členná komise
 6. V rámci jedné výzvy může být oceněno maximálně 10 firem. Konkrétní počet oceněných firem pro daný rok určuje komise na základě posouzení nominací.
 7. Ocenění může být uděleno i opakovaně, nejdříve však po uplynutí 2 let.
 8. Firmy navržené komisí k ocenění schvaluje Rada Královéhradeckého kraje
 9. Ocenění předává hejtman Královéhradeckého kraje nebo jím pověřený člen rady kraje při slavnostním vyhlášení, kterého se mohou zúčastnit zástupci všech nominovaných firem, zástupci škol, které podávaly návrh na ocenění, představitelé Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory KHK a další pozvaní hosté
 10. Ocenění má podobu plastiky a grafického listu

Oceněné  firmy roku 2015:

 • Agrochov Stará Paka a.s.
 • IVECO Czech Republic a.s.
 • KASPER KOVO s. r. o.
 • Lesy České republiky s. p.
 • SECO GROUP a.s.

Oceněné firmy roku 2014:

 • Baumax ČR s.r.o.
 • Moravské naftové doly a.s.
 • Tyco Electronics EC Trutnov, s.r.o.
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Veba, textilní závody a.s
 • DEPRAG CZ a.s.
 • Federal-Mogul Friction Products, a.s.
 • Škoda Auto a.s.
 • Stueken s.r.o.
 • Farma Tichý a spol. a.s.
NAHORU