Škola firmě – Vybírám práci

ŠKOLA FIRMĚ

Ocenění za výraznou spolupráci střední školy s firmami

logo_ruce_obrázekJednou z dlouhodobých priorit Královéhradeckého kraje je podpora spolupráce středních škol a firem – zaměstnavatelů, která může přinést výrazný prospěch pro obě spolupracující strany. Pokud chtějí školy nabízet kvalitní vzdělání, držet krok s moderními trendy výrobních procesů, neobejdou se bez výrazné spolupráce s firmami, které mohou nabídnout například vybavení dílen, vybavení učeben, praxe pro žáky, stáže pro učitele, ale i pracovní místa pro úspěšné absolventy konkrétní školy. Mnohé firmy již pochopily, že je nutné věnovat velkou pozornost vzdělávání svých možných příštích zaměstnanců a školám výrazně pomáhají v mnoha oblastech.

Cílem Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje je přispět k podpoře této spolupráce, každoročně ocenit nejaktivnější firmy a školy, a touto cestou jim poděkovat.

Základní pravidla:

 1. Návrh na nominaci může podat každá firma v Královéhradeckém kraji, která do termínu stanoveného pro podávání návrhů na nominaci zašle kompletně vyplněný nominační formulář a případné další přílohy (fotografie z akcí, zprávy z tisku apod.).
 2. Návrh na nominaci školy podává firma na základě výzvy (forma e-mailové zprávy). Výzva upřesňuje termín pro zaslání nominačního listu a způsob zaslání. Výzvu zasílá v termínu, který je dán komisí, pověřený pracovník Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Výzva je zasílána firmám, které jsou členy Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Pro ostatní firmy je zveřejněna výzva na stránkách Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.
 3. Každá firma může nominovat pouze jednu školu za kalendářní rok.
 4. Návrhy se podávají na formuláři nominačního listu.
 5. Vyhodnocení podaných návrhů a výběr oceněných škol provede pěti členná komise.
 6. V rámci jedné výzvy může být oceněno maximálně 10 škol. Konkrétní počet oceněných škol pro daný rok určuje komise na základě posouzení nominací.
 7. Ocenění může být uděleno i opakovaně, nejdříve však po uplynutí 2 let.
 8. Školy navržené komisí k ocenění schvaluje Rada Královéhradeckého kraje.
 9. Ocenění předává hejtman Královéhradeckého kraje nebo jím pověřený člen rady kraje při slavnostním vyhlášení, kterého se mohou zúčastnit zástupci všech nominovaných škol, zástupci zaměstnavatelů, kteří podávali návrh na ocenění, představitelé Královéhradeckého kraje, Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Hradci Králové a další pozvaní hosté.

Ocenění má podobu plastiky a grafického listu.

Oceněné školy roku 2015:

 • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška
 • Střední průmyslová škola, Hronov
 • Střední průmyslová škola, Trutnov
 • Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice
 • Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
NAHORU